Tadeusz Kisielewicz

„Nie ma już Ciebie wśród nas.
Jednak w sercach naszych pozostaniesz na zawsze…”

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 21 marca 2017 roku, przeżywszy lat 73,
opatrzony św. sakramentami odszedł do Pana

ś†p
TADEUSZ KISIELEWICZ

Najukochańszy Mąż, Syn, Tatuś i Dziadziuś.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostało
w piątek, 24 marca 2017 r., o godz. 13.00
w kaplicy na cmentarzu na Bielanach,
ul. Marszałka Mikołaja Wolskiego w Krakowie,
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego
na miejsce wiecznego spoczynku,
o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku

Rodzina

Nekrolog (nekrologi.net)